Xốp lọc bụi 30mm

Xốp lọc bụi 30mm

Size
Price:

Read more »

Xốp lọc 30mm có kích cỡ lỗ (10-60PPI) và màu sắc khác nhau
Xốp lọc 30mm có tính thấm không khí tuyệt vời, tính linh hoạt tốt và độ bền cơ học cao. 
Xốp lọc 30mm có thể tạo ra hiệu ứng chống cháy tuyệt vời của bộ lọc. 
Xốp lọc 30mm rất dễ dàng để làm sạch, có thể được sử dụng nhiều lần, là một loại vật liệu lọc đa năng và tiết kiệm.
Xốp lọc bụi 30mm

Xốp lọc bụi 30mm

Xốp lọc bụi 30mm

Xốp lọc bụi 30mm

Xốp lọc bụi 30mm

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *