Vải lọc sợi NMO 200 micron

Vải lọc sợi NMO 200 micron

Size
Price:

Read more »

Vải lọc NMO 200 micron lọc sợi nylon monofilament là một trong những loại vải lọc được sử dụng rộng rãi nhất. 
Vải lọc NMO 200 micron được làm bằng vải dệt thoi có thể được may thành túi và ống lọc theo nhu cầu hoặc các ứng dụng khác nhau. 
Vải lọc NMO 200 micron chi phí thấp và tiết kiệm, có thể rửa liên tục, dễ dàng để làm sạch, bề mặt mềm.
Vải lọc NMO 200 micron kích thước có sẵn: kích thước tiêu chuẩn và tùy chỉnh.
Vải lọc NMO 200 micron

Vải lọc NMO 200 micron

Vải lọc NMO 200 micron

Vải lọc NMO 200 micron

Vải lọc NMO 200 micron

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *