Vải lọc NMO 1000 micron

Vải lọc NMO 1000 micron

Size
Price:

Read more »

Vải lọc NMO 1000 micron chất liệu sử dụng được cho thực phẩm, nhiệt độ chất lỏng làm việc tối đa: 325 ° F, làm việc tốt với chất kiềm, trung bình với axit hữu cơ. 
Vải lọc NMO 1000 micron không nên được sử dụng với các axit khoáng hoặc axit oxy hóa.
Vải lọc NMO 1000 micron mạnh và lưới linh hoạt, sử dụng rất tốt cho nước, dầu, diesel sinh học, nhiên liệu, axit yếu & kiềm, dung môi hữu cơ và vi sinh vật.
Vải lọc NMO 1000 micron bằng sợi monofilament nylon được đánh giá tuyệt đối. Lưới nylon mạnh hơn mắt lưới polyester. 
Vải lọc NMO 1000 micron dễ dàng để làm sạch và linh hoạt. 
Vải lọc NMO 1000 micron

Vải lọc NMO 1000 micron

Vải lọc NMO 1000 micron

Vải lọc NMO 1000 micron

Vải lọc NMO 1000 micron

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *