Vải lọc ép bùn 1mm

Vải lọc ép bùn 1mm

Size
Price:

Read more »

Vải lọc ép bùn 1mm là loại vải công nghiệp được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau để thu thập các chất rắn tốt và để xả nước. 
Vải lọc ép bùn 1mm có thể cung cấp cho tất cả các loại máy ép lọc: Plate & Frame, Recess Chamber và Membrane Chamber.
Vải lọc ép bùn 1mm tạo ra bánh lọc tối đa
Vải lọc ép bùn 1mm cho lọc khai thác khoáng sản, khử nước mỏ than, sản xuất thực phẩm…
Vải lọc ép bùn 1mm chủ yếu áp dụng cho các bộ lọc ngang, mono, máy ép bùn khung bản vv.
Vải lọc ép bùn 1mm

Vải lọc ép bùn 1mm

Vải lọc ép bùn 1mm

Vải lọc ép bùn 1mm

Vải lọc ép bùn 1mm

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *