Vải lọc cặn NMO 300 micron

Vải lọc cặn NMO 300 micron

Size
Price:

Read more »

Vải lọc NMO 300 micron xếp hạng micron từ 1 – 1000, tất cả các tiêu chuẩn ngành và kích thước tùy chỉnh có sẵn, lưu lượng cao / giảm áp lực thấp
Vải lọc NMO 300 micron lọc bề mặt, khả năng tương thích hóa học rộng, loại bỏ các chất gây ô nhiễm mà không gây biến dạng.
Vải lọc NMO 300 micron hiệu quả loại bỏ tốt, chịu nhiệt độ đến 350 oF, chất liệu polyester và nylon đáp ứng các quy định của FDA về tiếp xúc dưới CFR21.
Vải lọc NMO 300 micron không chứa Silicone
Vải lọc NMO 300 micron

Vải lọc NMO 300 micron

Vải lọc NMO 300 micron

Vải lọc NMO 300 micron

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *