Tuýp keo dán lỏng 3M 1099

Tuýp keo dán lỏng 3M 1099

Size
Price:

Read more »

Tuýp keo dán lỏng 3M 1099 là một chất kết dính khô nhanh có khả năng chống lại sự di chuyển của chất làm dẻo tốt. Tuýp keo dán lỏng 3M 1099 có độ bền cao, chống lại thời tiết, nước, dầu và hầu hết các dung môi. Tuyệt vời cho liên kết vinyl và tấm.
Màu sắc nhẹ đặc biệt thích hợp cho liên kết nhựa.
Tuýp keo dán lỏng 3M 1099 ứng dụng điển hình liên kết các bộ phận ABS cho các thiết bị, tấm nội thất ô tô, liên kết nhựa nhũ tương được sử dụng trong các thiết bị điện, bảng mạch điện.
Tuýp keo dán lỏng 3M 1099 cho các liên kết các polyme vinyl / copolyme được sử dụng trong đường ống, tấm, bao bì.
Tuýp keo dán lỏng 3M 1099 cho da, xốp urethane, cao su và một loạt các nhựa trên kim loại, gỗ và đầu giường.
Tuýp keo dán lỏng 3M 1099

Tuýp keo dán lỏng 3M 1099

Tuýp keo dán lỏng 3M 1099

Tuýp keo dán lỏng 3M 1099

Tuýp keo dán lỏng 3M 1099

Tuýp keo dán lỏng 3M 1099

Tuýp keo dán lỏng 3M 1099

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *