Túi lọc NMO 100 micron size 1

Túi lọc NMO 100 micron size 1

Size
Price:

Read more »

Túi lọc NMO 100 micron size 1 được sản xuất bằng cách sử dụng một loại sợi dệt thoi. Mỗi sợi là một sợi duy nhất, có độ chắc chắn cao.

Túi lọc NMO 100 micron size 1với khoảng cách lỗ đều nhau.

Túi lọc NMO 100 micron size 1được sử dụng trong điều kiện yêu cầu chịu mài mòn cho đến loạt các hóa chất...

Túi lọc NMO 100 micron size 1

Túi lọc NMO 100 micron size 1

Túi lọc NMO 100 micron size 1

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *