Read more »

Than Antraxit 1mm là một loại than cứng, nhỏ gọn, có độ bóng.
Than Anthraxit 1mm có hàm lượng carbon cao nhất, ít các tạp chất nhất, và hàm lượng nhiệt cao nhất của tất cả các loại than trừ graphite. 
Than Anthraxit 1mm là loại than biến chất nhất, trong đó hàm lượng carbon là từ 92,1% đến 98%. Các phương tiện lọc nước được phân loại thủy lực để giảm lượng khoáng chất nước ngoài và giảm hàm lượng tro. 
Than Anthraxit 1mm được sàng lọc và rửa sạch để đảm bảo sự phù hợp cho mục đích lọc nước. 
Than Anthraxit 1mm ứng dụng nhà máy xử lý nước thải, nhà máy xử lý chất thải, nhà máy xử lý nước công nghiệp và thương mại, thẩm thấu ngược (RO Water), bộ lọc nhiều loại vật liệu lọc.
Than Anthraxit 1mm

Than Anthraxit 1mm

Than Anthraxit 1mm

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *