Súng bắn chất trám trét Sealant 3M 535, 550, 560

Súng bắn chất trám trét Sealant 3M 535, 550, 560

Size
Price:

Read more »

Dùng bắn keo 3M Silicon UV4000, bắn gói trám trét Sealant 535, 550, 560

Súng bắn chất trám trét Sealant 3M 535, 550, 560
Cách sử dụng: cắt 1 đầu gói Sealant 535, 550, 560 bỏ vào trong và đẩy  1 đầu còn lại, keo, Siolicon chảy ra từ phễu 
Ứng dụng: súng  bắn keo dùng được với gói Sealant 535, 550, 560 của 3M

Đông Châu cung cấp giá sỉ Súng bắn keo 02862702191, lienhe@dongchau.net
Súng bắn chất trám trét Sealant 3M 535, 550, 560

Súng bắn chất trám trét Sealant 3M 535, 550, 560

Súng bắn chất trám trét Sealant 3M 535, 550, 560

Súng bắn chất trám trét Sealant 3M 535, 550, 560

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *