Phin lọc tách hơi dầu, lõi lọc tách dầu khỏi không khí

Phin lọc tách hơi dầu, lõi lọc tách dầu khỏi không khí

Size
Price:

Read more »

Phin lọc tách hơi dầu ra khỏi không khí, lõi lọc tách hơi dầu khỏi không khí, gia công theo kích thước yêu cầu

Phin lọc tách hơi dầu, lõi lọc tách dầu khỏi không khí

Ứng dụng: dùng hấp thụ hơi dầu khỏi không khí. Giữ lại dầu từ không khí khi đi ra khỏi máy, bồn chứa dầu, động cơ dầu, xăng

Lõi lọc tách dầu, tách nước, tách bụi trong khí đầu vào ứng dụng: các tạp chất lần dầu

Lõi lọc tách dầu, tách nước, tách bụi trong khí đầu vào lọc không khí chính xác thiết kế cho sản phẩm khí đầu ra không chứa dầu, trung lập và không khí hiệu quả sạch sử dụng trong khí công nghiệp, có thể được kết hợp thành hệ thống lọc 2 hoặc 3 giai đoạn đó loại bỏ một cách hiệu quả các hạt có trong không khí, nước , giọt dầu và vân vân. Phần tử lọc là một bộ lọc chính xác là để đạt được vai trò của lọc tạp chất.

Lõi lọc tách dầu, tách nước, tách bụi trong khí đầu vào loại C máy nén sử dụng cho đi qua bộ lọc trước khi mát phía sau hoặc bộ lọc khác để bảo vệ toàn bộ hệ thống. Nó có thể lọc số lượng lớn 3μm hoặc nhiều chất lỏng và các hạt rắn, để đạt được những phần tạp chất thấp nhất và hàm lượng dầu còn lại của chỉ 5ppm.

Lõi lọc tách dầu, tách nước, tách bụi trong khí đầu vào loại T ống đa không khí sau khi đi qua bộ lọc có nghĩa là các công cụ trước, máy móc, động cơ, xi lanh khí và thiết bị bộ lọc hoặc hấp phụ máy sấy để loại bỏ nước và các hạt, có thể được lọc ra hạt nhỏ như 1μm, lọc hạt lỏng và rắn, đạt các phần chất rắn thấp nhất của hàm lượng dầu còn lại của chỉ 0.5PPM.

Lõi lọc tách dầu, tách nước, tách bụi trong khí đầu vào loại A lọc dầu hiệu quả loại bỏ siêu cao sử dụng cho máy sấy hấp phụ hoặc máy sấy đóng băng để đảm bảo rằng hệ thống hạ lưu của không khí được sử dụng trong một trạng thái hoàn toàn không chứa dầu. Lọc hạt lỏng có thể được làm nhỏ như 0.01μm và các hạt rắn, để đạt được những phần thấp nhất của hàm lượng dầu còn lại của chỉ 0.01PPM.

Lõi lọc tách dầu, tách nước, tách bụi trong khí đầu vào loại H bởi một quá trình carbon hoạt tính đặc biệt, hoàn toàn hấp thụ mùi hydrocacbon đáp ứng yêu cầu chất lượng cao, chẳng hạn như thực phẩm, dược phẩm, và khí thở khác, có thể lọc dầu xuống 0.01 um và hydrocacbon, hàm lượng dầu còn lại của bộ phận duy nhất tối thiểu 0.003ppm, để lắp đặt bộ lọc loại bỏ dầu cực kỳ hiệu quả để bảo vệ phần đầu hệ thống.

Đông Châu gia công, sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
02862702191, lienhe@dongchau.net

Phin lọc tách hơi dầu, lõi lọc tách dầu khỏi không khí

Phin lọc tách hơi dầu, lõi lọc tách dầu khỏi không khí

Phin lọc tách hơi dầu, lõi lọc tách dầu khỏi không khí

Phin lọc tách hơi dầu, lõi lọc tách dầu khỏi không khí

Phin lọc tách hơi dầu, lõi lọc tách dầu khỏi không khí


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *