Phin lọc bụi khói hàn 3M 7093 (Phụ Kiện)

Phin lọc bụi khói hàn 3M 7093 (Phụ Kiện)

Size
Price:

Read more »

Phin lọc bụi khói hàn 3M 7093 P100 có vỏ nhựa cứng đặc biệt hữu ích khi các tia lửa từ hàn hoặc mài có thể làm hỏng các bộ lọc.
Khi được lắp đúng cách, phin lọc bụi khói hàn 3M 7093 P100 có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm hàn, hàn, cắt ngọn đuốc, đổ kim loại, hàn và tiếp xúc với chì, amiăng, cadmium, asen.
Phin lọc bụi khói hàn 3M 7093 P100 là bộ lọc HEPA được bán bởi cặp này để sử dụng trên mặt nạ 3m 6000 và mặt nạ 3m 7500 . 
Phin lọc bụi khói hàn 3M 7093 P100 có vỏ nhựa cứng đặc biệt hữu ích khi các tia lửa từ hàn hoặc mài có thể làm hỏng các bộ lọc. 
Phin lọc bụi khói hàn 3M 7093

Phin lọc bụi khói hàn 3M 7093

Phin lọc bụi khói hàn 3M 7093

Phin lọc bụi khói hàn 3M 7093


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *