Phin lọc bụi Giấy gỗ Cellulozo 2 mặt lưới, đáy lổ ti

Phin lọc bụi Giấy gỗ Cellulozo 2 mặt lưới, đáy lổ ti

Size
Price:

Read more »

Gia công theo kích thước yeu cầu, chất liệu giấy Cellulozo, 2 mặt lưới, 1 đầu hở đầu kín có lổ ti

Phin lọc bụi Giấy gỗ Cellulozo 2 mặt lưới, đáy lổ ti

Ứng dụng: dùng lọc gió, lọc bụi trong máy nén khí

Cấu tạo: Lớp giấy lọc Cellulozo, 2 mặt có lưới mắt cáo

1 đầu hở, 1 đầu có lổ ti

Đông Châu nhận gia công Phin lọc bụi, phin lọc khí theo kích thước yêu cầu, số lượng lớn, giao hàng toàn quốc
02862702191, lienhe@dongchau.net

Phin lọc bụi Giấy gỗ Cellulozo 2 mặt lưới, đáy lổ ti

Phin lọc bụi Giấy gỗ Cellulozo 2 mặt lưới, đáy lổ ti

Phin lọc bụi Giấy gỗ Cellulozo 2 mặt lưới, đáy lổ ti

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *