Oring 222/ Flat, 0.2 micron 10 inch Lõi giấy xếp Clean Green

Oring 222/ Flat, 0.2 micron 10 inch Lõi giấy xếp Clean Green

Size
Price:

Read more »

Kiểu lõi ngàm 1 đầu tròn Oring 222 - đầu còn lại bằng

Lõi xếp khía  Oring 222-bằng, 0.2 micron 10 inch

Nhãn hiệu: Clean Green

Kích thước: độ tinh lọc 0.2 micron x dài 10 inch

Kiểu kết nối: 1 đầu ngàm tròn Oring 222 - đầu còn lại bằng

Ứng dụng: lọc khuẩn, lọc vi sinh, lọc cặn dung dịch thuốc, nước cấp cho sản xuất, thực phẩm, dung môi, hóa chất...

Đông Châu phân phối giá sỉ, giao hàng toàn quốc Lõi lọc xếp khía Clean Green dạng Oring 222 - bằng

lienhe@dongchau.net, 02862702191

Oring 222/ Flat, 0.2 micron 10 inch Lõi giấy xếp Clean Green

Oring 222/ Flat, 0.2 micron 10 inch Lõi giấy xếp Clean Green

Oring 222/ Flat, 0.2 micron 10 inch Lõi giấy xếp Clean Green


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *