Read more »

ống lưới inox lọc cặn loại sản phẩm chủ đạo được sử dụng rất phổ biến trong ngành công nghiệp nước giếng, giếng khoan.

Ống inox lọc cặn

Ống lưới inox lọc cặn có thể được thực hiện ở độ cao và chiều rộng khác nhau để giải quyết các ứng dụng yêu cầu cường độ khác nhau, trong khi đó, khoảng cách giữa các vị trí riêng lẻ có thể được thay đổi trong quá trình chế tạo, nếu các điều kiện địa chất đòi hỏi những thay đổi trong xây dựng của ống lưới lọc.

Ống inox lọc cặn

Ống inox lọc cặn

Ống inox lọc cặn

Ống inox lọc cặn

Ống inox lọc cặn

Ống inox lọc cặn

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *