Đồng hồ đo áp suất bình lọc chất lỏng

Đồng hồ đo áp suất bình lọc chất lỏng

Size
Price:

Read more »

Đồng hồ đo áp lọc chất lỏng cho bình lọc lõi và bình lọc túi

Đồng hồ đo áp suất bình lọc chất lỏng

Kích thước 63mm, phạm vi đo 10 bar ( 150 psi)

Có dầu bên trong

Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối toàn quốc

02862702191, lienhe@dongchau.net

Đồng hồ đo áp suất bình lọc chất lỏng

Đồng hồ đo áp suất bình lọc chất lỏng

Đồng hồ đo áp suất bình lọc chất lỏng

Đồng hồ đo áp suất bình lọc chất lỏng


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *