Nhám xốp mịn 3M 02604 hoàn thiện bề mặt gỗ

Nhám xốp mịn 3M 02604 hoàn thiện bề mặt gỗ

Size
Price:

Read more »

Dùng chà bề mặt, làm sạch, láng bề mặt gỗ, gốm sứ, mica

Nhám xốp mịn 3M 02604 hoàn thiện bề mặt gỗ
Mỗi hộp 20 miếng

Đông Châu phân phối giá sỉ toàn quốc 02862702191, lienhe@dongchau.net
Nhám xốp mịn 3M 02604 hoàn thiện bề mặt gỗ

Nhám xốp mịn 3M 02604 hoàn thiện bề mặt gỗ

Nhám xốp mịn 3M 02604 hoàn thiện bề mặt gỗ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *