Miếng chà nhám sơn, gỗ, mica 3M Scotch Brite 02601

Miếng chà nhám sơn, gỗ, mica 3M Scotch Brite 02601

Size
Price:

Read more »

Nhám mịn màu xanh dùng chà nhám bề mặt hoàn thiện sơn, chà nhám gỗ, chà nhám gốm sứ, mica của 3M

Miếng chà nhám sơn, gỗ, mica 3M Scotch Brite 02601
KT: 114 x 139mm, mỗi hộp 20 miếng
Màu xanh
Công ty Môi trường Đông Châu phân phối toàn quốc giá sỉ
02862702191, lienhe@dongchau.net
Miếng chà nhám sơn, gỗ, mica 3M Scotch Brite 02601

Miếng chà nhám sơn, gỗ, mica 3M Scotch Brite 02601

Miếng chà nhám sơn, gỗ, mica 3M Scotch Brite 02601

Miếng chà nhám sơn, gỗ, mica 3M Scotch Brite 02601

Miếng chà nhám sơn, gỗ, mica 3M Scotch Brite 02601

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *