Miếng chà nhám mịn 3M 02602 scotch Brite

Miếng chà nhám mịn 3M 02602 scotch Brite

Size
Price:

Read more »

Nhám mịn Scotch Brite 02602 dùng chà nhám gỗ, gốm sứ, sơn kim loại, thạch cao

Miếng chà nhám mịn 3M 02602 scotch Brite
Quy cách: 114 x 139mm, 20 miếng/ hộp
Miếng chà nhám mịn 3M 02602 scotch Brite

Miếng chà nhám mịn 3M 02602 scotch Brite

Miếng chà nhám mịn 3M 02602 scotch Brite

Miếng chà nhám mịn 3M 02602 scotch Brite

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *