Màng lọc RO Suez thay thế màng RO GE

Màng lọc RO Suez thay thế màng RO GE

Size
Price:

Read more »

Màng Suez được thay đổi nhận diện thương hiệu từ Màng RO GE (GE là tên tập đoàn, màng RO cũ lấy tên GE), mã hàng, nhà sản xuất, chất lượng, xuất xứ không thay đổi

Màng lọc RO Suez thay thế màng RO GE
Thay đổi cho phù hợp với tiến trình phát triển, vì GE là tên công ty, có nhieuf nhãn hàng khác nhau, trước đây Màng RO GE lấy tên công ty
Các mã hàng màng RO cũ vẫn áp dụng cho màng RO Suez mới
Màng RO AK90: 4040 áp thấp (đk 100mm x dài 1m)
Màng RO AG90: 4040 áp cao (đk 100mm x dài 1m)
Màng RO AK400: 8040 áp thấp (đk 200mm x dài 1m)
Màng RO AG400: 8040 áp cao (đk 200mm x dài 1m)

Đông Châu phân phối toàn quốc giá sỉ màng RO Suez thay thế màng RO GE
02862702191
Màng lọc RO Suez thay thế màng RO GE

Màng lọc RO Suez thay thế màng RO GE

Màng lọc RO Suez thay thế màng RO GE

Màng lọc RO Suez thay thế màng RO GE

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *