Lưu lượng kế đo chất lỏng 150 LPM

Lưu lượng kế đo chất lỏng 150 LPM

Size
Price:

Read more »

Dạng ống gắn trên đường ống đo lưu lượng chất lỏng như nước, dầu, hóa chất....

Lưu lượng kế đo chất lỏng

Dạng ống kết nối ren 2 đầu

Phạm vi đo: từ 20 LPM - 150 LPM ( 20 lí/ phút = 1200 lít/ giờ - 150 lít/ phút = 9000 lít/ giờ)

Ứng dụng: gắn trên đường ống đo lưu lượng chất lỏng như nước, hóa chất, dầu, dung dịch lỏng

Xuất xứ: TQ

Đông Châu phân phối giá sỉ toàn quốc Lưu lượng kế với nhiều phạm vi đo khác nhau

Lienhe@dongchau.net, 02862702191
Lưu lượng kế đo chất lỏng 150 LPM

Lưu lượng kế đo chất lỏng 150 LPM

Lưu lượng kế đo chất lỏng 150 LPM

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *