Lõi than hoạt tính UDF dạng hạt, vỏ nhựa 20 inch

Lõi than hoạt tính UDF dạng hạt, vỏ nhựa 20 inch

Size
Price:

Read more »

Giải pháp để loại bỏ màu, mùi tanh, hôi và ion kim loại nặng trong nước

Lõi than hoạt tính UDF dạng hạt, vỏ nhựa 20 inch

Ứng dụng: Hấp thụ màu, mùi hữu cơ, ion kim loại trong nước

Cấu tạo: Than dạng hạt chứa trong vỏ nhựa

Nguyên tắc hoạt động: Nước đi từ trên xuống

Lõi than hoạt tính UDF dạng hạt, vỏ nhựa 20 inch

Lõi than hoạt tính UDF dạng hạt, vỏ nhựa 20 inch

Lõi than hoạt tính UDF dạng hạt, vỏ nhựa 20 inch

Lõi than hoạt tính UDF dạng hạt, vỏ nhựa 20 inch


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *