Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch

Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch với độ chính xác lọc cao, áp suất thấp, lưu lượng cao, công suất giữ ô nhiễm và kéo dài tuổi thọ;

Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch bên ngoài kích thước lỗ lọc lớn hơn và có lọc sâu tốt; Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch các sợi lọc có thể được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau để đảm bảo các yêu cầu lọc tối ưu về lọc chất lỏng.

Mô tả thông số

- Lõi lọc hóa chất core inox được làm từ sợi dệt lưu động quấn gọn gàng, chính xác trên khung xương đã được đục lỗ được thực hiện để kiểm soát mật độ quấn quanh sợi có thể được thực hiện theo cấp độ chính xác khác nhau khi quấn.

- Lõi lọc hóa chất core inox bên ngoài lõi lọc sợi quấn thì kích thước lỗ lọc lớn hơn so với kích thước lỗ lọc phía sâu trong lõi lọc nhỏ, với thiết kế như vậy lõi lọc là lọc theo nguyên tắc lọc sâu.

Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch

Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch

Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *