Lõi lọc sợi Aqua 25 micron 500 mm

Lõi lọc sợi Aqua 25 micron 500 mm

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc sợi Aqua 25 micron 500 mm là một giải pháp kinh tế để giảm các loại cặn tốt bao gồm cát, bùn, rỉ và các hạt ở nhiều dòng suối.

Lõi lọc sợi Aqua 25 micron 500 mm có khả năng giữ cặn cao với sự di chuyển sợi vào môi trường lỏng rất thấp.

Lõi lọc sợi Aqua 25 micron 500 mm phù hợp với nhiều loại vỏ chứa lọc công nghiệp tiêu chuẩn.

Ứng dụng

● Lõi lọc sợi quấn Clacor ( Purolator) lắp đặt hệ thống nước sạch

● Ngành công nghiệp xử lý dầu

● Thực phẩm và đồ uống

● Xử lý hình ảnh

● Lõi lọc sợi quấn Clacor ( Purolator) ứng dụng xử lý dược phẩm

● Tiền xử lý hệ thống DI & RO

● Lõi lọc sợi quấn Clacor ( Purolator) điện tử / Mạ điện

Lõi lọc sợi Aqua 25 micron 500 mm

Lõi lọc sợi Aqua 25 micron 500 mm

Lõi lọc sợi Aqua 25 micron 500 mm

Lõi lọc sợi Aqua 25 micron 500 mm

Lõi lọc sợi Aqua 25 micron 500 mm


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *