Lõi lọc sợi Aqua 10 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 10 micron 10 inch

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc sợi Aqua 10 micron 10 inch điện / điện tử, xử lý hóa chất hóa học, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống, xử lý ảnh, sơn, sơn từ,...

Lõi sợi Aqua 10 inch lọc thô tiết kiệm và hiệu quả nhất cho sản xuất thành phần dược phẩm.

Lõi lọc sợi 10 inch lọc được xây dựng sợi polypropylene, tốc độ chảy cao và đặc điểm nắm giữ bụi bẩn cao, làm cho chúng các lõi lọc sợi 10 inch lọc thô tiết kiệm và hiệu quả nhất cho sản xuất thành phần dược phẩm.

Công suất giữ bẩn cao

Tốc độ dòng chảy cao

Lõi lọc sợi 10 inch khả năng tương thích hóa học rộng

Lõi lọc sợi Aqua 10 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 10 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 10 micron 10 inch


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *