Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch là một phần tử lọc sâu.

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch được sử dụng để lọc chất lỏng có độ nhớt thấp, lọc mức tạp chất thấp.

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch được làm bằng sợi đơn, quấn chắc chắn vào khung xương xốp .

Lõi sợi 20 inch có cấu trúc bên ngoài thưa thớt và dần dày đặc khi gần phía trung tâm lõi, với những đặc tính lọc rất tốt, chất lỏng có hiệu quả có thể loại bỏ chất rắn lơ lửng, các hạt bụi, rỉ sét và các tạp chất khác.

- Lõi sợi 20 inch là một yếu tố lọc sâu chính xác hình ống, theo quy trình sản xuất khác nhau, được làm bằng sợi polypropylene hoặc sợi cotton, theo một quy trình cụ thể chính xác, đó là các hạt nước nóng và tan chảy từ polypropylene, kéo sợi, theo các hình dạng cụ thể.

- Lõi sợi 20 inch có cấu trúc bên ngoài thưa thớt và dần dày đặc khi gần phía trung tâm lõi, với những đặc tính lọc rất tốt, chất lỏng có hiệu quả có thể loại bỏ chất rắn lơ lửng, các hạt bụi, rỉ sét và các tạp chất khác.

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *