Lõi lọc khí 5 inch 0.2 micron o-ring 226

Lõi lọc khí 5 inch 0.2 micron o-ring 226

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc khí 5 inch 0.2 micron o-ring 226

Lõi lọc khí giấy xếp PTFE sử dụng màng tiêu chuẩn polytetrafluoroethylene, được sử dụng rộng rãi trong các ngành dược phẩm, sinh phẩm, thực phẩm và nước giải khát, ngành công nghiệp lên men như bộ lọc khử trùng khí.

Lõi lọc khí giấy xếp PTFE

- Lõi lọc khí giấy xếp PTFE là bộ lọc lựa chọn cho việc khử trùng khí hiệu quả nhất.

- Lõi lọc khí giấy xếp PTFE sử dụng màng tiêu chuẩn polytetrafluoroethylene, được sử dụng rộng rãi trong các ngành dược phẩm, sinh phẩm, thực phẩm và nước giải khát, ngành công nghiệp lên men như bộ lọc khử trùng khí.

- Lõi lọc khí giấy xếp PTFE kiểm tra kỵ nước tự nhiên, cấu trúc hai lớp màng PTFE và tính toàn vẹn là 100% chắc chắn rằng việc khử trùng tuyệt đối của chất liệu lọc.

Lõi lọc khí 5 inch 0.2 micron o-ring 226

Lõi lọc khí 5 inch 0.2 micron o-ring 226

Lõi lọc khí 5 inch 0.2 micron o-ring 226

Lõi lọc khí 5 inch 0.2 micron o-ring 226

Lõi lọc khí 5 inch 0.2 micron o-ring 226


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *