Lõi lọc giấy xếp 0.5 micron 10 inch DOE Trung Quốc

Lõi lọc giấy xếp 0.5 micron 10 inch DOE Trung Quốc

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc giấy xếp 0.5 micron 10 inch DOE Trung Quốc bao gồm một màng lọc gấp nếp tăng diện tích lọc, vật liệu lọc bằng chất liệu polypropylene không dệt (mạng), được gấp lại, đưa vào core trục của lõi lọc, đưa vào khung vỏ lõi lọc.

Lõi lọc giấy xếp 0.5 micron 10 inch DOE Trung Quốc các bộ phận được cố định bằng phương pháp hàn nóng chảy, hàn kín tạo thành một bộ lọc một lõi lọc hoàn chỉnh, không chứa chất gây ô nhiễm hóa học, và sản phẩm phải trải qua kiểm tra toàn vẹn 100%

Lõi lọc giấy xếp 0.5 micron 10 inch DOE Trung Quốc

Lõi lọc giấy xếp 0.5 micron 10 inch DOE Trung Quốc

Lõi lọc giấy xếp 0.5 micron 10 inch DOE Trung Quốc

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *