Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 226 Trung Quốc

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 226 Trung Quốc

Size
Price:

Read more »

Chiều dài: 10 ''

Đường kính ngoài: 70mm ± 1mm 

Độ chính xác lọc: 0.2 um 

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 226 Trung Quốc diện tích lọc lớn nhờ lọc màng gấp, lượng bụi bẩn giữ lại lớn. 

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 226 Trung Quốc áp suất chênh lệch thấp và tuổi thọ dài. 

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 226 Trung Quốc có nhiều tính tương thích hóa học. 

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch o ring 226 Trung Quốc

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch o ring 226 Trung Quốc

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch o ring 226 Trung Quốc

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch o ring 226 Trung Quốc


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *