Lõi lọc giấy xếp 0.45 micron 10 inch oring 222 Clean Green

Lõi lọc giấy xếp 0.45 micron 10 inch oring 222 Clean Green

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 222 Clean Green kiểu xây dựng kín hoàn toàn, tất cả các vật liệu polypropylene gấp nếp được hỗ trợ bởi tất cả các cấu trúc polypropylene.

Hỗ trợ: lưới polypropylene.

Core: polypropylene cường độ chịu lực cao.

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 222 Clean Green chất liệu đệm kín: Buna-N, EPR, Silicone, Viton, PFA, Viton. 

Lõi lọc giấy xếp 0.45 micron 10 inch oring 222 Clean Green

Lõi lọc giấy xếp 0.45 micron 10 inch oring 222 Clean Green

Lõi lọc giấy xếp 0.45 micron 10 inch oring 222 Clean Green

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *