Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch oring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch oring 226

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch o ring 226 khả năng tương thích hóa học rộng, lưu thông lớn, áp suất kém, tuổi thọ dài. 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch o ring 226 phạm vi rộng của độ chính xác lọc, lựa chọn lớn, có thể đáp ứng một loạt các ứng dụng. 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch o ring 226 sử dụng một quá trình nóng chảy, một sản phẩm rắn và không khí thải ô nhiễm. 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch o ring 226 có thể làm sạch bằng các phương pháp thông thường và khử trùng bằng nồi hấp và hơi. 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch o ring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch o ring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch o ring 226


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *