Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch Clean Green

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch Clean Green

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch Clean Green công nghiệp điện tử: hệ thống lọc nước thẩm thấu ngược, lọc nước khử ion hoá. 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch Clean Green lọc công nghiệp thực phẩm đồ uống, rượu, nước khoáng ... 

Công nghiệp hoá chất: lọc các dung môi hữu cơ, nước, vv 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch Clean Green lọc không khí và khí nén các sản phẩm dược phẩm, sinh học và huyết tương. 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch Clean Green cho các giải pháp mạ điện, chất lỏng cắt kim loại, vật liệu chống tĩnh điện và từ trường, vv

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch Clean Green

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch Clean Green

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch Clean Green

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch Clean Green

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch Clean Green


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *