Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch oring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch oring 226

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226 có thể cung cấp tiêu chuẩn quốc tế 226, 20 inch chiều dài.  

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226 chênh lệch áp suất tối đa: 0.4MPA (25 ° C)

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226 áp suất phản ứng tối đa: 0.3MPA (60 ° C)

Nhiệt độ hoạt động: dưới 80 độ C (0.1MPA)

Lọc chính xác (m): 0.1 micron có thể loại bỏ các chất rắn lơ lửng và các hạt trong chất lỏng một cách hiệu quả.

Các ứng dụng

● Lõi lọc giấy xếp ngành công nghiệp dược phẩm : một loạt các loại thuốc kháng sinh và hóa chất lỏng khác như là một bộ lọc thô.

● Lõi lọc giấy xếp ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống: rượu, nước khoáng, lọc nước uống.

● Lõi lọc giấy xếp cho ngành công nghiệp dầu: lọc nước lĩnh vực hóa dầu.

● Ứng dụng ngành công nghiệp điện tử : lọc nước thô, lọc nước ngành mạ điện...

● Hóa chất công nghiệp: lọc dung môi hữu cơ khác nhau, axit, kiềm

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *