Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore ứng dụng lọc nước siêu sạch, hóa chất điện tử, các thùng lên men, bồn chứa, ống xả vô trùng thùng trộn, lọc hấp thụ; 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore thiết bị điện tử công nghiệp lọc khí độ tinh khiết cao; 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore lọc hơi nước tinh khiết cao, không khí nén vô trùng; 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore lọc dung môi, mực, lọc khí lỏng oxi hóa; 

Lọc khí đóng gói bao bì.

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *