Lọc đường ống tách hơi dầu, Lõi lọc đường ống

Lọc đường ống tách hơi dầu, Lõi lọc đường ống

Size
Price:

Read more »

Đông Châu gia công theo kích thước yêu cầu thời gian nhanh các loại ống lọc tách bụi bẩn và hơi dầu trên đường ống máy nén khí

Lọc đường ống tách hơi dầu, Lõi lọc đường ống
Cấu tạo: Lớp ngoài và vải lọc Polyester ngăn bụi bẩn, bên trong là khung xương bằng inox đục lổ, lớp trong là vật liệu hút hơi dầu
Ứng dụng: gắn trên đường ống máy nén khí để hút hơi dầu, ngăn cản bụi
Kích thước: gia công theo yêu cầu
Lọc đường ống tách hơi dầu, Lõi lọc đường ống

Lọc đường ống tách hơi dầu, Lõi lọc đường ống

Lọc đường ống tách hơi dầu, Lõi lọc đường ống

Lọc đường ống tách hơi dầu, Lõi lọc đường ống

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *