Lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

Lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

Size
Price:

Read more »

Loại đầu có ren, đường kính, chiều dài gia công theo yêu cầu

Lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

Cấu tạo: Giấy gấp nếp, tăng diện tích bề mặt, tăng lưu lượng lọc, giữ nhiều cặn

Ứng dụng: Lọc cặn dầu Diesel, lọc cặn dầu nhớt, lọc cặn dầu thủy lực máy công nghiêp

Đông Châu gia công Lõi lọc dầu thủy lực theo yêu cầu

02862702191, lienhe@dongchau.net

Lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

Lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

Lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

Lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

Lọc dầu thủy lực chất liệu giấy


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *