LCLE 4040 Dow Filmtech USA Màng RO áp thấp

LCLE 4040 Dow Filmtech USA Màng RO áp thấp

Size
Price:

Read more »

Kích thước đk 100mm x dài 1m, áp thấp lọc nước ngọt, nước thủy cục, nước giếng lưu lượng 380 lít/ phút

LCLE 4040 Dow Filmtech USA Màng RO áp thấp
Là loại màng thẩm thấu ngược, dùng cho nước ngọt hàm lượng muối thấp
Lưu lượng: 380 lít/ phút
Tuổi thọ thông thường 2-3 năm, định ký vệ sinh rửa màng tẩy cáu cặn vô cơ, hữu cơ
HOặc chống cáu cặn từ ban đầu sẽ giúp tăng tuổi thọ

Đông Châu phân phối màng RO Dow LCLE 4040 áp thấp, hoặc BW30 4040 áp cao
02862702191, lienhe@dongchau.net
LCLE 4040 Dow Filmtech USA Màng RO áp thấp

LCLE 4040 Dow Filmtech USA Màng RO áp thấp

LCLE 4040 Dow Filmtech USA Màng RO áp thấp

LCLE 4040 Dow Filmtech USA Màng RO áp thấp

LCLE 4040 Dow Filmtech USA Màng RO áp thấp

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *