Khung lọc khí phòng sạch F8 592 x 59 x 100 mm

Khung lọc khí phòng sạch F8 592 x 59 x 100 mm

Size
Price:

Read more »

Khung lọc F8 592 x 59 x 100 mm được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống HVAC. Cung cấp hiệu suất vượt trội so với các bộ lọc bảng tiêu chuẩn. 
Khung lọc F8 592 x 59 x 100 mm được tạo thành từ sợi tổng hợp mật độ xếp nếp cao. 

Khung lọc F8 592 x 59 x 100 mm bảo vệ bằng lưới dây thép hàn trên cả hai mặt được cố định vào khung thép mạ kẽm. Lý tưởng cho điều hòa không khí và hệ thống lọc không khí. 

Khung lọc F8 592 x 59 x 100 mm cung cấp một bề mặt lọc cao, kháng cơ học tối ưu và giảm áp suất thấp ở dòng khí cao.

Khung lọc F8 592 x 59 x 100 mm

Khung lọc F8 592 x 59 x 100 mm

Khung lọc F8 592 x 59 x 100 mm

Khung lọc F8 592 x 59 x 100 mm


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *