Khung lọc khí HEPA phòng sạch

Khung lọc khí HEPA phòng sạch

Size
Price:

Read more »

Khung lọc khí HEPA phòng sạch để đảm bảo rằng một phòng sạch có khả năng đạt đến mức độ sạch mong muốn, điều cực kỳ quan trọng là không khí cung cấp vào phòng sạch được lọc bằng các bộ lọc EPA / HEPA / ULPA phù hợp và được chứng nhận EN1822: 2009. EN1822: 2009 là tiêu chuẩn chi phối các bộ lọc không khí hiệu quả cao.
Khung lọc khí HEPA phòng sạch được thiết kế để giảm thiểu tối đa chất gây ô nhiễm và hiệu quả hoạt động, bộ lọc HEPA là một tính năng quan trọng trong các phòng sạch lớn hơn với độ phủ quạt trần bán toàn phần. 
Khung lọc khí HEPA phòng sạch được xác định theo phương pháp thiết kế của phòng sạch. 
Khung lọc khí HEPA phòng sạch thường được sử dụng trong các thiết kế áp lực âm cho thiết kế kép. Các bộ lọc HEPA không có động cơ được sử dụng với bộ xử lý không khí trung tâm cung cấp điều khiển nhiệt độ và độ ẩm.
* EPA 10-12: Bộ lọc khí hiệu quả
* HEPA 13-14: Bộ lọc không khí có hiệu suất cao
* ULPA 15-17: Bộ lọc bụi không khí thâm nhập cực thấp.
Khung lọc khí HEPA phòng sạch

Khung lọc khí HEPA phòng sạch

Khung lọc khí HEPA phòng sạch

Khung lọc khí HEPA phòng sạch

Khung lọc khí HEPA phòng sạch

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *