Khung lọc gió 600 x 600 x 100

Khung lọc gió 600 x 600 x 100

Size
Price:

Read more »

Khung lọc gió 600 x 600 x 100 được trang bị lưới tăng cường chống ăn mòn tăng sức mạnh, có thể chịu được dòng chảy không khí cao và các ứng dụng ẩm ướt.

Khung lọc gió 600 x 600 x 100 có trọng lượng nhẹ, rất dễ dàng để xử lý và đáp ứng hầu hết các quy định cho các sản phẩm.

Khung lọc gió 600 x 600 x 100 phù hợp như bộ lọc thô trong hệ thống lọc hai giai đoạn nhưng cũng có thể được sử dụng trong các đơn vị xử lý không khí nhỏ, các ứng Khung lọc thô hiệu suất cao, có thể được sử dụng như một bộ lọc thô trong các hệ thống lọc hai giai đoạn, các đơn vị xử lý không khí nhỏ và các ứng dụng độc lập khác.

Khung lọc gió 600 x 600 x 100 giúp giảm áp lực thấp dẫn đến chi phí năng lượng thấp.

Khung lọc gió 600 x 600 x 100 gia công chắc chắn cho các hoạt động khác nhau.

Khung lọc gió 600 x 600 x 100

Khung lọc gió 600 x 600 x 100

Khung lọc gió 600 x 600 x 100

Khung lọc gió 600 x 600 x 100

Khung lọc gió 600 x 600 x 100

Khung lọc gió 600 x 600 x 100

Khung lọc gió 600 x 600 x 100

Khung lọc gió 600 x 600 x 100

Khung lọc gió 600 x 600 x 100


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *