Keo xịt cách điện 3M 1601 màu trong

Keo xịt cách điện 3M 1601 màu trong

Size
Price:

Read more »

Keo xịt cách điện 3M 1601 màu trong là sản phẩm cấp điện, chất làm kín nhanh và chất cách điện trong hộp có thể chịu áp lực. 

Keo xịt cách điện 3M 1601 màu trong bảo vệ bề mặt chống lại thời tiết, độ ẩm, ăn mòn, dầu, alkalies và axit. Các bình xịt có thể đủ khả năng tiếp cận dễ dàng đến các điểm khó để thực hiện được.

Lớp điện, chất làm khô nhanh trong bình áp suất.

Keo xịt cách điện 3M 1601 màu trong bảo vệ bề mặt từ thời tiết, độ ẩm, ăn mòn, dầu, kiềm và axit.

Keo xịt cách điện 3M 1601 màu trong sử dụng cách điện trên dây và cáp nối như là một chất trám khe tổng hợp hoặc để liên lạc cách điện trên dây cuộn và mô tơ động cơ

Keo xịt cách điện 3M 1601 màu trong

Keo xịt cách điện 3M 1601 màu trong

Keo xịt cách điện 3M 1601 màu trong

Keo xịt cách điện 3M 1601 màu trong


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *