HCR-S hạt nhựa Dowex làm mềm nước, loại bỏ ion dương

HCR-S hạt nhựa Dowex làm mềm nước, loại bỏ ion dương

Size
Price:

Read more »

Là loại hạt nhựa gốc Na+ tái sinh bằng muối NaCl

Nhựa trao đổi ion axit mạnh DOWEX HCRS Na sử dụng chủ yếu cho làm mềm nước (ví dụ, rửa nước lò hơi và nhuộm), chuẩn bị nước tinh khiết, xử lý nước thải, tách kim loại, thuốc kháng sinh ...

Thông số kỹ thuật:
- Ion: nhựa trao đổi cation
- Ứng dụng sản phẩm: chuẩn bị nước tinh khiết
- Kích thước hạt: 0,6-0,8 mm
- Độ hòa tan: Không tan trong nước
- PH: nhựa trao đổi ion có tính axit
- Hình dạng: hổ phách
- Số : IR100Na, tái sinh bằng muối Natri Clorua: NaCl
- Nội dung≥  (%):45-55 (%)
- Bao: 25 lít
HCR-S hạt nhựa Dowex làm mềm nước, loại bỏ ion dương

HCR-S hạt nhựa Dowex làm mềm nước, loại bỏ ion dương

HCR-S hạt nhựa Dowex làm mềm nước, loại bỏ ion dương

HCR-S hạt nhựa Dowex làm mềm nước, loại bỏ ion dương

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *