Giấy tròn lọc cặn dầu, lọc cặn hóa chất

Giấy tròn lọc cặn dầu, lọc cặn hóa chất

Size
Price:

Read more »

Độ thấm hút tốt, tốc độ dòng chảy của dầu, dung dịch lỏng qua giấy nhanh, dùng lọc cặn chất lỏng

Giấy tròn lọc cặn dầu, lọc cặn hóa chất

Chất liệu chuyên dùng lọc dầu, lọc chất lỏng, lọc hóa chất

Kích thước: đường kính cắt theo yêu cầu miếng tròn hoặc vuông hoặc hình dạng bất kỳ: 20mm, 35mm, 47mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm...

Định lượng giấy 280g/ m2

Đông Châu nhận gia công cắt giấy lọc dầu theo nhu cầu của khách hàng

02862702191, lienhe@dongchau.net

Giấy tròn lọc cặn dầu, lọc cặn hóa chất

Giấy tròn lọc cặn dầu, lọc cặn hóa chất

Giấy tròn lọc cặn dầu, lọc cặn hóa chất

Giấy tròn lọc cặn dầu, lọc cặn hóa chất

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *