Giấy lọc than hoạt tính may khẩu trang

Giấy lọc than hoạt tính may khẩu trang

Size
Price:

Read more »

Giấy lọc than hoạt tính may khẩu trang hiệu quả hấp thu tốt, độ thấm không khí tốt, tốt cho làm sạch không khí, bề mặt lọc lớn.
Giấy lọc than hoạt tính may khẩu trang hấp thụ mùi và chất khí.
Giấy lọc than hoạt tính may khẩu trang được sử dụng trong kiểm soát ô nhiễm, công trình công cộng, điện tử, dược, thực phẩm máy lọc không khí, không khí- điều hòa, người hâm mộ, chính xác điện tử, thông gió không gian…
Giấy lọc than hoạt tính may khẩu trang

Giấy lọc than hoạt tính may khẩu trang

Giấy lọc than hoạt tính may khẩu trang

Giấy lọc than hoạt tính may khẩu trang

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *