Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 41, 150mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 41, 150mm

Size
Price:

Read more »

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 41, 150mm cấp độ lọc 20 μm (giấy lọc nhanh)

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 41, 150mm là giấy lọc không tro nhanh nhất, được khuyến cáo cho các quy trình phân tích liên quan đến các hạt thô hoặc các chất kết tủa dạng gelatin (ví dụ: sắt hoặc nhôm hydroxit).

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 41, 150mm được sử dụng trong phân tích ô nhiễm không khí định lượng như một băng giấy để ngâm tẩm khi xác định các hợp chất khí ở tốc độ dòng chảy cao.

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 41, 150mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 41, 150mm

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *