Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 201 - 110mm

Size
Price:

Read more »

Loại giấy Newstar 201, độ lọc 20 - 25 micron, tốc độ nhanh < 35s

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Dùng lọc cặn trong phòng thí nghiệm, định tính, lọc sơ bộ hóa chất

● Dùng lọc cặn trong phòng thí nghiệm, lọc hóa chất

● Kích thước: hình tròn đường kính 110mm, 180mm, 240mm

● Quy cách: 100 miếng/ hộp

● Giấy lọc Newstar 201 là loại giấy chảy trung bình, tốc độ chảy 35-70 giây.

● Kích thước lỗ lọc của Giấy lọc Newstar 201 là 15-20 micron

● Phần trăm độ tro của Giấy lọc Newstar 201 là <0.01%

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 201 - 110mm

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *