Giấy lọc phòng thí nghiệm 1540 - 125 Whatman

Giấy lọc phòng thí nghiệm 1540 - 125 Whatman

Size
Price:

Read more »

Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm 1540-125 Giấy lọc định lượng 540, không tro lọc trung bình 8 micron, đường kính 125mm

Giấy lọc 1540 - 125 Whatman

Ứng dụng: dùng lọc cặn hóa chất, lọc cặn và nung để cân, đốt không để lại tro thuộc loại giấy lọc định lượng

Đông Châu phân phối toàn quốc giá sỉ 02862702191, lienhe@dongchau.net

Giấy lọc phòng thí nghiệm 1540 - 125 Whatman

Giấy lọc phòng thí nghiệm 1540 - 125 Whatman

Giấy lọc phòng thí nghiệm 1540 - 125 Whatman


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *