Găng tay bảo vệ bàn tay phủ sơn đỏ

Găng tay bảo vệ bàn tay phủ sơn đỏ

Size
Price:

Read more »

Găng tay bảo vệ bàn tay phủ sơn đỏ công thức cao cấp cho tính linh hoạt cao và khả năng chống nứt ở nhiệt độ lạnh.
Khả năng chịu hóa học và dầu tốt.
Găng tay bảo vệ bàn tay phủ sơn đỏ khô trên lòng bàn tay để giữ tốt hơn trong điều kiện ướt và khô.
Găng tay bảo vệ bàn tay phủ sơn đỏ cho thoải mái tốt hơn.
Găng tay bảo vệ bàn tay phủ sơn đỏ

Găng tay bảo vệ bàn tay phủ sơn đỏ

Găng tay bảo vệ bàn tay phủ sơn đỏ

Găng tay bảo vệ bàn tay phủ sơn đỏ

Găng tay bảo vệ bàn tay phủ sơn đỏ

Găng tay bảo vệ bàn tay phủ sơn đỏ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *