Cuộn bông lọc khí G4 R50 AAF Mỹ

Cuộn bông lọc khí G4 R50 AAF Mỹ

Size
Price:

Read more »

Bông lọc khí G4 dày 20mm, R50 của AAF Mỹ sản xuất tại Malaysia

Cuộn bông lọc khí G4 R50 AAF Mỹ
KT: 2m x 20m x dày 20mm, tiêu chuẩn EN779
Bông lọc khí G4, với tên gọi khác là bông lọc bụi G4
Chất liệu: Bông lọc khí thô với chất liệu Synthetic Fiber được nấu chảy và phun keo tạo thành dạng sợi vô định hình. Cấu trúc dạng sợi đan xem, xốp, nhẹ giúp không khí dễ dàng đi qua và bụi thô được giữ lại bên trong sản phẩm.
 
Bông lọc khí trên thị trường có các loại cơ bản:
Tiêu chuẩn lọc G1 là loại dày 5mm (cuộn 2m x 20m)
Tiêu chuẩn lọc G2, là loại dày 10 mm (cuộn 2m x 20m)
Tiêu chuẩn lọc G3 là loại dày 15mm (cuộn 2m x 20m)
Tiêu chuẩn lọc G4 là loại dày 20mm (cuộn) là loại được sử dụng phổ biến dạng cuộn hoặc được làm thành các khung lọc G4 tương ứng.
Cuộn bông lọc khí G4 R50 AAF Mỹ KT: 2m x 20m x dày 20mm, tiêu chuẩn EN779 Bông lọc khí G4, với tên gọi khác là bông lọc bụi G4 Chất liệu: Bông lọc khí thô với chất liệu Synthetic Fiber được nấu chảy và phun keo tạo thành dạng sợi vô định hình. Cấu trúc dạng sợi đan xem, xốp, nhẹ giúp không khí dễ dàng đi qua và bụi thô được giữ lại bên trong sản phẩm.   Bông lọc khí trên thị trường có các loại cơ bản: Tiêu chuẩn lọc G1 là loại dày 5mm (cuộn 2m x 20m) Tiêu chuẩn lọc G2, là loại dày 10 mm (cuộn 2m x 20m) Tiêu chuẩn lọc G3 là loại dày 15mm (cuộn 2m x 20m) Tiêu chuẩn lọc G4 là loại dày 20mm (cuộn) là loại được sử dụng phổ biến dạng cuộn hoặc được làm thành các khung lọc G4 tương ứng.

Cuộn bông lọc khí G4 R50 AAF Mỹ KT: 2m x 20m x dày 20mm, tiêu chuẩn EN779 Bông lọc khí G4, với tên gọi khác là bông lọc bụi G4 Chất liệu: Bông lọc khí thô với chất liệu Synthetic Fiber được nấu chảy và phun keo tạo thành dạng sợi vô định hình. Cấu trúc dạng sợi đan xem, xốp, nhẹ giúp không khí dễ dàng đi qua và bụi thô được giữ lại bên trong sản phẩm.   Bông lọc khí trên thị trường có các loại cơ bản: Tiêu chuẩn lọc G1 là loại dày 5mm (cuộn 2m x 20m) Tiêu chuẩn lọc G2, là loại dày 10 mm (cuộn 2m x 20m) Tiêu chuẩn lọc G3 là loại dày 15mm (cuộn 2m x 20m) Tiêu chuẩn lọc G4 là loại dày 20mm (cuộn) là loại được sử dụng phổ biến dạng cuộn hoặc được làm thành các khung lọc G4 tương ứng.

Cuộn bông lọc khí G4 R50 AAF Mỹ KT: 2m x 20m x dày 20mm, tiêu chuẩn EN779 Bông lọc khí G4, với tên gọi khác là bông lọc bụi G4 Chất liệu: Bông lọc khí thô với chất liệu Synthetic Fiber được nấu chảy và phun keo tạo thành dạng sợi vô định hình. Cấu trúc dạng sợi đan xem, xốp, nhẹ giúp không khí dễ dàng đi qua và bụi thô được giữ lại bên trong sản phẩm.   Bông lọc khí trên thị trường có các loại cơ bản: Tiêu chuẩn lọc G1 là loại dày 5mm (cuộn 2m x 20m) Tiêu chuẩn lọc G2, là loại dày 10 mm (cuộn 2m x 20m) Tiêu chuẩn lọc G3 là loại dày 15mm (cuộn 2m x 20m) Tiêu chuẩn lọc G4 là loại dày 20mm (cuộn) là loại được sử dụng phổ biến dạng cuộn hoặc được làm thành các khung lọc G4 tương ứng.

Cuộn bông lọc khí G4 R50 AAF Mỹ KT: 2m x 20m x dày 20mm, tiêu chuẩn EN779 Bông lọc khí G4, với tên gọi khác là bông lọc bụi G4 Chất liệu: Bông lọc khí thô với chất liệu Synthetic Fiber được nấu chảy và phun keo tạo thành dạng sợi vô định hình. Cấu trúc dạng sợi đan xem, xốp, nhẹ giúp không khí dễ dàng đi qua và bụi thô được giữ lại bên trong sản phẩm.   Bông lọc khí trên thị trường có các loại cơ bản: Tiêu chuẩn lọc G1 là loại dày 5mm (cuộn 2m x 20m) Tiêu chuẩn lọc G2, là loại dày 10 mm (cuộn 2m x 20m) Tiêu chuẩn lọc G3 là loại dày 15mm (cuộn 2m x 20m) Tiêu chuẩn lọc G4 là loại dày 20mm (cuộn) là loại được sử dụng phổ biến dạng cuộn hoặc được làm thành các khung lọc G4 tương ứng.

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *