Chất trám trét 3M 535 dạng xúc xích

Chất trám trét 3M 535 dạng xúc xích

Size
Price:

Read more »

Chất trám trét 3M 535 là một chất trám trét thành phần polyurethane elastomer đơn.
Chất trám trét 3M 535 là một sản phẩm thành phẩm duy nhất được bảo dưỡng với độ ẩm không khí để tạo ra các kết nối đàn hồi vĩnh cửu. 
Chất trám trét 3M 535 có tác dụng với nhiều nguyên liệu khác nhau bao gồm nhựa, vật liệu dạng sợi, SMC, nhôm, thép, kim loại và gỗ. 
Chất trám trét 3M 535 thời gian hình thành bề mặt là 70 phút. Tốc độ chữa là 3 mm / 24 giờ. 
Chất trám trét 3M 535

Chất trám trét 3M 535

Chất trám trét 3M 535

Chất trám trét 3M 535

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *