Chất Polymer Anion KMR A1110 trợ lắng, keo tụ

Chất Polymer Anion KMR A1110 trợ lắng, keo tụ

Size
Price:

Read more »

Được dùng trong xử lý nước, giúp tạo bông, tang hiệu quả lắng nhờ mạch Polymer cao phân tử thu giữ cặn lơ lửng hiệu quả

Polymer Anion SPECFLOC® A1100 Series có trọng lượng phân tử và độ tích điện khác nhau. Polymer Anion SPECFLOC® A1100 Series hoạt động có hiệu quả như các loại chất hỗ trợ đông tụ hoặc hỗ trợ lắng trong quá trình tách lỏng-rắn trong mọi ngành công nghiệp kỹ nghệ.

Ưu điểm
Kinh tế - sử dụng liều lượng thấp, hoạt động trong môi trường acid cũng như bazơ. Không làm thay đổi giá trị pH, loại bỏ hoặc giảm bớt việc sử dụng muối vô cơ, hiệu quả trong việc loại bỏ chất rắn, dễ hòa tan trong nước

Nguyên tắc sử dụng
Polymer anion A1110 được sử dụng trong các quá trình tách lỏng-rắn sau :
Phân giải cơ học - xử lý bùn vô cơ nhằm tăng hiệu suất, thu hồi chất rắn và tăng chất lượng
Khả năng lắng - cải thiện việc tạo bông làm cho tốc độ lắng nhanh hơn
Đông tụ - trợ lắng các phân tử vô cơ và đông tụ các phần tử hữu cơ
Lọc nước - cải thiện chất lượng nước bằng việc giảm các chất rắn lơ lửng trong nước
Hòa tan bọt khí - kết quả cho dòng chảy trong hơn và đem lại hiệu suất lớn
Lọc - cải thiện chất lượng nước lọc và công suất nhà máy
Loại bỏ phosphate trong nước thải
Trên đây là một số ứng dụng chính. Có thế thu được nhiều lợi ích khi áp dụng các sản phẩm này vào quá trình tách lỏng-rắn bất kỳ.
Chú giải thêm ứng dụng của Polymer Anion A1110 KMR
Polymer Anion A1110 được coi là khắc tinh của nước thải. Bởi, khi gặp nước thải Polymer Anion sẽ hấp thụ các hạt keo trong nước (quá trình keo tụ), các hạt keo bị phá vỡ sẽ kết dịnh với nhau dần dần từ các cục nhỏ thành các cục to và lớn hơn (quá trình kết bông). Theo mặt thường ta thấy, chính những cục bông này là bùn đặc, dễ xử lý trực tiếp hơn, ngoài ra sau quá trình sử dụng, nước có rất ít sự thay đổi về pH và độ muối, nhưng có thể làm tăng COD nếu như không thực hiện các thử nghiệm thực tế trước để đưa ra liều lượng thích hợp. Đây là một trong những ứng dụng hữu ích của Polymer Anion A1110 KMR.

Hóa chất Polymer Anion A1110 KMR còn được sử dụng để lọc nước, làm giảm các chất rắn lơ lửng trong nước; hòa tan bọt khí (giúp dòng chảy trong và hiệu suất cao hơn), lọc bỏ phosphate trong nước thải, cải thiện chất lượng nước lọc và công suất nhà máy.
Nhờ vào tính chất hóa học mà hóa chất này có những ứng dụng như : phân giải cơ học, lắng đọng, đông tụ, lọc nước, hòa tan bọt khí, loại bỏ phosphate trong nước thải đô thị, nước thải công nghiệp, nước mặt hoặc làm chất phụ gia trong ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản, làm nguyên liệu trong ngành công nghiệp giấy, dầu khí, xử lý đường…

Sức khỏe và an toàn
Các sản phẩm này có thể gây kích thích, khó chịu cho mắt và da. Nên sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi xử lý chúng.

Bảo quản
Tính chất ăn mòn, phá hủy của các sản phẩm này như tính chất ăn mòn , phá hủy của nước.
Các loại vật liệu được dùng để cất trữ các sản phẩm này : thép không rỉ, sợi thủy tinh, nhựa, epoxy
Các loại vật liệu không được dùng để cất trữ các sản phẩm này : sắt, đồng và nhôm
Thời hạn bảo quản 24 tháng khi chưa mở miệng bao và trong môi trường khô ráo, nhiệt độ dưới 40 độ C
Chú ý : Hạt polymer rất trơn, nên thu lượm và làm sạch bằng nước
Polymer Anion KMR A1110 trợ lắng, keo tụ

Polymer Anion KMR A1110 trợ lắng, keo tụ

Polymer Anion KMR A1110 trợ lắng, keo tụ

Polymer Anion KMR A1110 trợ lắng, keo tụ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *